Nordprojektering

English

Energideklaration – senaste nytt i Nordprojekterings utbud

Nordprojekterings nyaste tjänst energideklaration hjälper fastighetsägare att optimera sin energianvändning, spara pengar och samtidigt göra gott för klimatet.

Energideklaration är en utredning som visar hur mycket energi byggnader använder och till vad. De innehåller även viktiga förslag på förbättringar för att minska energiåtgången. Tove Ross är energiexpert på Nordprojektering.

– Det finns alltid saker man kan göra, även i helt nybyggda fastigheter. Det behöver inte heller bli dyrt. Små justeringar som inte kostar något alls i exempelvis styr- och driftsystemen kan ge stora besparingar på sikt.

Energieffektivt och hållbart
På Nordprojektering arbetar man tätt ihop för att möta myndigheternas krav och projektera så energieffektiva byggnader som möjligt. Genom att ständigt utbilda sig, dela erfarenheter och lära av varandra kan företagets engagerade specialister möta kundernas efterfrågan på hållbara, välmående hus där människor trivs.

– Arbetet med energideklarationerna ger oss också möjlighet att komma ut till färdigbyggda hus och göra uppföljning. Vi får nya lärdomar som skapar mervärde i alla våra projekt. Vi kollar exempelvis inställningar av värme och ventilation och hjälper på så vis fastighetsägare att inte slösa bort dyrbar energi. Inget är viktigare än klimatfrågan och det här arbetet handlar ju ytterst om att minska utsläppen.

Optimera elanvändningen
Nordprojekterings främsta tips till fastighetsägare för att möta en stundande kris är att se till att energin används till rätt saker och i rätt tid.

– Det snabbaste ni kan göra är att se över er förbrukning så att all el som används gör någon nytta och om det går, sprida ut användningen över dygnet, säger Tove. Elen är ofta billigare på natten och kan man undvika toppar behöver man inte heller säkra upp fastigheten med så kostsamma effektabonnemang. Minskad elförbrukning leder både till lägre kostnad för den enskilda fastighetsägaren samt till lägre elpriser för alla, då efterfrågan sjunker.

Dela innehållet: