Nordprojektering

English

Med expertis och framtidsspaning skapar Nordprojektering hållbar laddinfrastruktur

Behovet av elfordonsladdning hos företag, myndigheter och bostadsrättsföreningar växer. Med ett öga mot framtiden och stor expertkunskap skapar vi på Nordprojektering kostnadseffektiv laddinfrastruktur till våra kunder. 

Marcus Bexelius är handläggare inom elprojektering och har de senaste åren specialiserat sig mot solceller och laddinfrastruktur. Politiska beslut och nya regler från myndigheterna ökar behoven hos företag och organisationer att elektrifiera sin fordonsflotta och samtidigt stärka hållbarhetsarbetet.

Vår senaste projektering för laddinfrastruktur finns på Lävägen i Luleå. Där har det kommunala bostadsbolaget utrustat ett garage med 80 kombinerade motorvärmar- och laddstolpar för hyresgästernas elfordon.

Framtidssäkring
De flesta konventionella motorvärmarstolpar går att konvertera till både värmning och laddning av elfordon. Nordprojekterings experter hjälper till att skapa användarvänliga och väl balanserade laddstrukturer.

– Många gör alldeles för kraftfulla och överdimensionerade installationer. Därför börjar vi först med grundliga analyser av behoven. Vi ser också till att anläggningarna kan uppgraderas för ett ökande behov och framtidssäkrar på så vis kundernas byggnader.

Teknik i framkant
Marcus eget driv är att utveckla och skapa nytt. Han hoppas få fram nya, innovativa lösningar med solenergi och laddinfrastruktur i kombination. Framåt ser han elektrifiering av flyg och tung trafik samt vätgas som ett betydande inslag i framtidens energimix.

– Vi på Nordprojektering har ständig omvärldsbevakning, allt för att kunna skapa de bästa lösningarna för våra kunder. Ett samarbete med oss ger hållbara och kostnadseffektiva anläggningarna med teknik i framkant. 

Dela innehållet: