Hållbarhet

Minska belastning på den yttre miljön

Nordprojektering ska aktivt arbeta för minskad belastning på den yttre miljön och en sund inomhusmiljö.

Vår miljöpolicy i praktisk tillämpning innebär att i vår egen verksamhet:

  • Ta hänsyn till miljömärkning vid inköp av kontorsmaterial, kontorsmaskiner, möbler etc

  • Ta hänsyn till CO2-utsläpp genom ECO-driving, samåkning och användande av kollektivtrafik. I våra uppdrag

  • I samråd med beställaren verkar för att de uppdrag som företaget medverkar i ska ge upphov till minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Projekterande installationer ska utformas i enlighet med gällande miljölagar och miljöföreskrifter.

  • Projekterande installationer ska utformas för bästa energieffektivitet.

  • Verka för en god inre miljö i de byggnader vi projekterar.

  • Material och metoder ska vara kretsloppsanpassade.

  • Vi ska upprätthålla goda kunskaper om de senaste forskningsrönen gällande miljöaspekter inom vår verksamhet.

  • Utveckla verksamheten och vårt miljöarbete genom ständiga förbättringar.