Nordprojektering

English

OM OSS

Företaget

500

Kunder

Nordprojektering är ett välskött och stabilt företag  med ett högt kreditvärdighetsbetyg. Vi har omkring 500 kunder inom både offentlig och privat sektor; statliga verk och myndigheter, kommuner, landsting samt byggherrar, arkitekter, entreprenörer, fastighetsbolag m fl.

Våra uppdrag omfattar kontor, bostäder, butiker, industrihus, idrottshallar, skolor, äldreboende, vårdlokaler etc.

Nordprojektering är ett välskött och stabilt företag  med ett högt kreditvärdighetsbetyg. Vi har omkring 500 kunder inom både offentlig och privat sektor; statliga verk och myndigheter, kommuner, landsting samt byggherrar, arkitekter, entreprenörer, fastighetsbolag m fl.

Våra uppdrag omfattar kontor, bostäder, butiker, industrihus, idrottshallar, skolor, äldreboende, vårdlokaler etc.

500

Kunder

Våra tjänster

Vi besitter en bred kompetens inom områden EL, VVS och energi. Våra tjänster täcker allt oavsett om det gäller nyproduktion om- och tillbyggnad eller  befintliga fastigheter. Som installationskonsult utför vi allt från utredningar och kostnadsberäkningar till projektering, entreprenadbesiktningar och kontrolluppdrag.

Vårt senaste verksamhetssystem, som är inkluderat i vårt kvalitets- och miljösystem, hjälper oss att ständigt förbättra vårt arbete. Vi använder det marknadsledande CAD-systemet för vårt arbete och har lång erfarenhet av den senaste tekniken med 3D-projektering och integrerad dimensionering.

VVS

Våra tjänster täcker allt som rör inomhusklimat, oavsett om det gäller nyproduktion, om- och tillbyggnad eller befintliga fastigheter. Vi besitter en bred kompetens för alla tekniker inom VVS-området; luftbehandling, värme och kyla, vatten och avlopp, takavvattning, gas och tryckluft samt styr- och övervakningssystem.

EL

Ljusdesign el- och telesystem.

Vi köper vattenkraftproducerad el med EPD.

ISO-certifierade

Nordprojektering är från 2018-08-13 ISO certifierade för ISO 9001:2015 och ISO14001:2015 avseende teknisk installationskonsult för el och VVS.