Nordprojektering

English

Nordprojektering – certifierad sprinklerprojektör i tunga industriprojekt

Nordprojektering i Luleå är certifierad sprinklerprojektör med ett flertal specialister och mångårig erfarenhet från stora sprinklerprojekt inom tung industri och offentlig verksamhet.

Det finns två huvudsakliga skäl att installera sprinklersystem i byggnader. Det första är naturligtvis att vinna tid för att hinna utrymma och rädda människoliv. Det andra är att begränsa skador på lokaler och egendom samt hålla nere stilleståndskostnader.

En trygg partner
Installationskonsulten Nordprojektering har stark lokal förankring och gedigen erfarenhet av sprinklerprojekt i bland annat sågverk, pappersbruk, gruva och annan industriverksamhet.

Bolaget jobbar med ständig utveckling och utbildar kontinuerligt sina experter att bli behöriga inom sprinklerprojektering. Robert Grenemark är vvs-ingenjör och en av Nordprojekterings sprinklerspecialister.

– Det finns spetskompetens inom vårt bolag att även stötta kring el, ventilation, värme, vattentillförsel och annat som behövs kring sprinklerinstallationen. Vi kan jobba brett med helheten i komplexa projekt, från start till mål. Det gör oss till en kunnig och stabil partner.

Rätt riskklass
Nya krav från Boverket innebär att alla vårdbyggnader ska utrustas med sprinklersystem, som en del av brandskyddet. Det blir också allt vanligare att hotell, industribyggnader och lagerhallar säkras upp med vattensprinkler.

– Storlek och installation av anläggningen baseras på vilken riskklass en verksamhet har. Vi på Nordprojektering vet vilka regler som gäller och är experter på att ta fram rätt riskklass för olika sorters byggnader.

Värt sitt pris
Värme eller ventilation går att provköra och problem kan rättas till i efterhand. Sprinklersystem däremot används fullt ut först vid en brand och är inte möjligt att testa i full skala. Här kan ett fel få stora konsekvenser.

– Därför är det extra viktigt att vi som ritar och projekterar den här typen av brandskydd är helt trygga med vad vi gör. En korrekt dimensionerad och installerad sprinkleranläggning begränsar skadorna och möjliggör snabbare återuppbyggnad. Det är ett system som är väl värt sitt pris.

Vill du börja jobba hos oss som VVS-konstruktör?

Dela innehållet: