Nordprojektering

English

Luleå tekniska universitet

Beställare

LTU, Hus A

Ort

LTU

Uppdrag

Projektering. EL, VVS och kontroll