Offentliga

Boden Kvarteret Cedern 43:an

Boden Business Park

 • Beställare: Boden Business Park
 • Objekt: Kontor och utbildningslokaler
 • Ort: Boden
 • Uppdrag: Projektering EL och VVS
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Sunderby Sjukhus

 • Beställare: Region Norrbotten
 • Objekt: BY106, BY123 Om- och tillbyggnad Akutvården
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag:Projektering EL och VVS
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Kv. Anoraken

 • Beställare: Hemsö
 • Objekt: Kronandalen Vård- och Omsorgsboende
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering VVS
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Luleå tekniska universitet

 • Beställare: LTU, Hus A
 • Ort: LTU
 • Uppdrag: Projektering, EL, VVS och kontroll
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Stillhetens kapell

 • Beställare: Nederluleå Församling
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Örnäset Sporthall

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Luleå Energi arena

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Kyrka

 • Beställare: Överkalix Församling
 • Ort: Överkalix
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Kulturens Hus

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Nederluleå kyrka

 • Beställare: Nederluleå Församling
 • Ort: Gammelstad
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Coop Arena

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering & besiktning
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Umeå universitet

 • Beställare: Umeå Universitet, polisutbildning
 • Ort: Umeå
 • Uppdrag: EL, VVS, ritning och fasad
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Äldreboende

 • Beställare: Huddinge kommun, äldreboende
 • Ort: Huddinge
 • Uppdrag: Projektering och VVS