Nordprojektering

VÅRA

Medarbetare

Mikael Fredriksson

mikael.fredriksson@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 92 Mobilnummer: 070-377 66 22

Robert Grenemark

robert.grenemark@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 91

Alexander Hurtig

alexander.hurtig@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 75

Lisa Lomgren

lisa.lomgren@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 72

Johan Svanljung

johan.svanljung@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 87

Sture Wiklund

sture.wiklund@nordproj.se Mobil: 070-622 90 06

Stefan Palo

stefan.palo@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 93 Mobiltelefon: 070-559 21 03

Ulrika Keisu

ulrika.keisu@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 76

Alexander Johansson

alexander.johansson@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 79

Magnus Lundström

magnus.lundstrom@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 86

Jan Wallerström

jan.wallerstrom@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 95

Anna Ångström

anna.angstrom@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 77

Björn Ylipää

bjorn.ylipaa@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 98 Mobiltelefon: 070-28 08 257

Marcus Bexelius

marcus.bexelius@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 74

Edvin Larsson

edvin.larsson@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 85

Tove Ross

tove.ross@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 78

Joakim Wallin

joakim.wallin@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 94

Stefan Olsson

stefan.olsson@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 96 Mobiltelefon: 070-65 88 100

Ulf Muskos

ulf.muskos@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 84

Emil Lindgren

emil.lindgren@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 89

Johan Rönnbäck

johan.ronnback@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 97

Kenneth Wallin

kenneth.wallin@nordproj.se Direktnummer: 0920-28 08 71