Kommersiella

Boden Kvarteret Cedern 43:an

Biltema

 • Beställare: Biltema
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Strand Galleria

 • Beställare: Norrporten
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering & besiktning
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Räddningscentralen

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Köpkvarteret 43:an

 • Beställare: Wiksténs Fastigheter
 • Ort: Boden
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Shopping

 • Beställare: Norrporten
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering & besiktning
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Max

 • Beställare: Coop Norrbotten
 • Ort: Haparanda
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

LKAB Huvudkontor

 • Beställare: LKAB
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Liko Restaurang

 • Beställare: Liko AB
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Ikea

 • Beställare: Ikea Fastigheter
 • Ort: Haparanda
 • Uppdrag: Besiktning
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Dressman Skokanonen

 • Beställare: Coop Norrbotten
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Coop Arena Kylcentral

 • Beställare: Luleå Kommun
 • Ort: Luleå
 • Uppdrag: Projektering
Boden Kvarteret Cedern 43:an

Ericsson

 • Beställare: Ericsson, Kontor Kista
 • Ort: Kista
 • Uppdrag: Projektering, EL och VVS