Nordprojektering

Företaget

Nordprojektering är ett modernt privatägt konsultföretag med cirka tjugofem medarbetare. Företaget har varit verksamt sedan 1974. Vårt kontor finns i Luleå och vi har kunder över hela landet.

Nordprojektering är ett välskött och stabilt företag  med ett högt kreditvärdighetsbetyg. Vi har omkring 500 kunder inom både offentlig och privat sektor; statliga verk och myndigheter, kommuner, landsting samt byggherrar, arkitekter, entreprenörer, fastighetsbolag m fl.

Våra uppdrag omfattar kontor, bostäder, butiker, industrihus, idrottshallar, skolor, äldreboende, vårdlokaler etc.

Våra tjänster

Vi besitter en bred kompetens inom områden EL VVS och energi. Våra tjänster täcker allt oavsett om det gäller nyproduktion om- och tillbyggnad eller  befintliga fastigheter. Som installationskonsult utför vi allt från utredningar och kostnadsberäkningar till projektering, entreprenadbesiktningar och kontrolluppdrag.

Vårt senaste verksamhetssystem, som är inkluderat i vårt kvalitets- och miljösystem, hjälper oss att ständigt förbättra vårt arbete. Vi använder det marknadsledande CAD-systemet för vårt arbete och har lång erfarenhet av den senaste tekniken med 3D-projektering och integrerad dimensionering.

EL

Ljusdesign el- och telesystem.
Läs mer om våra tjänster inom EL.

VVS

Våra tjänster täcker allt som rör inomhusklimat, oavsett om det gäller nyproduktion, om- och tillbyggnad eller befintliga fastigheter. Vi besitter en bred kompetens för alla tekniker inom VVS-området; luftbehandling, värme och kyla, vatten och avlopp, takavvattning, gas och tryckluft samt styr- och övervakningssystem.
Läs mer om våra tjänster inom VVS.

0
kunder