Hållbarhetstänk genom hela processen

Nordprojektering i Luleå erbjuder ekonomiskt och miljömässigt hållbara tekniklösningar inom el, vvs och energi. På senare år har man växlat upp sitt miljöarbete, både internt och tillsammans med kunderna. Tove Ross är företagets energi- och hållbarhetsansvariga.

 

Hållbarhet är inte något vi klistrar utanpå, säger Tove. Det är ett förhållningssätt som påverkar hela processen och som vi jobbar med dagligen.

Med kontinuerlig omvärldsbevakning och ett stort intresse för hållbara tekniklösningar kan företaget erbjuda det allra senaste.

– Vi håller oss ständigt uppdaterade med vad som händer inom exempelvis återbruk och återvinning, säger hon. Med oss slipper kunderna slöseri med tid, pengar och andra resurser.

– Det roligaste med mitt jobb är att skapa mervärde för beställarna, säger Tove. Vi vill erbjuda sådant som de inte ens visste fanns. I alla samarbeten inkluderar vi förstås också kundernas egna miljömål.

Förnybar teknik i framkant
En del i Nordprojekterings hållbarhetsarbete är att utveckla tekniklösningar med förnybar energi, exempelvis solcellsanläggningar och energilager. Företaget tittar på nya, spännande områden som vindkraft i stadsmiljö, frikyla från berglager och i ett projekt har till exempel Luleälvens vatten använts för kylning.

– Miljömålen som landet ska uppnå kommer att påverka både det befintliga fastighetsbeståndet och alla nybyggnationer. Med den senaste tekniken kan vi skapa lösningar som är både ekonomiskt och ekologiskt bärkraftiga. Vi hjälper våra kunder att framtidssäkra sina fastigheter.

– Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål har vi ringat in några särskilda områden att jobba med internt inom företaget, berättar Tove. Det handlar bland annat om vårt eget klimatavtryck samt system- och produktval med hänsyn till miljöcertifieringar och klimatpåverkan. Genom välplanerad projektering kan vi också reducera mängden material och spill.

Hållbarhet på riktigt
Samarbete med Nordprojektering ger många vinster, både ekonomiskt och miljömässigt.

– Vi är ett engagerat gäng som drar åt samma håll. Och vi levererar. Med vår hjälp skapas byggnader som fungerar i längden och där människor trivs. Det är hållbarhet på riktigt, avslutar Tove.