Nordprojektering lanserar nu Energiberäkning.nu som erbjuder privat och företagsmarknaden ett snabbt och säkert sätt att införskaffa sin energibalansberäkning till att börja med för främst småhus och villor.

Mikael Fredriksson, VD Nordprojektering säger:
– Vi vill förenkla och digitalisera processen för kunderna. Nu kan kunden enkelt på ett ställe hantera det som behövs när behovet uppstår. Man fyller i uppgifter, hanterar betalning och får sin professionella beräkning tillhanda. Det är något vi märkt efterfrågas av både företags- och privatkunder.

Tove Ross, ansvarig för Energiberäkning.nu hos Nordprojektering:
– Det känns jätteroligt att vi nu är igång! Personligen hoppas jag extra mycket på att vi kan hjälpa till att skynda på byggprocesserna här i Norr och kunna bidra ännu mer till den nyindustrialisering som nu tar fart.

Läs mer på energiberäkning.nu

Om Energibalansberäkningar:
En energibalansberäkning utförs vid ny- och tillbyggnad av en fastighet i samband med en bygglovsansökan och är nödvändig för att visa att byggnaden klarar de myndighetskrav som ställs på en byggnads energianvändning, U-värde och installerad el-effekt.